Chính sách bảo hành

—————-

I. Điều kiện bảo hành:

1. Sản phẩm sẽ được bảo hành Miễn Phí khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm được bảo hành từ nhà sản xuất
  • Sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất
  • Thời hạn trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực
  • Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn không gạch xóa và còn đầy đủ thông tin mã sản phẩm, số seri, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua

2. Sản phẩm sẽ mất phí hoặc không được bảo hành khi:

  • Sản phẩm không thực danh mục được bảo hành.
  • Không đáp ứng đủ điều kiện ở mục 1.
  • Mã sản phẩm, số seri, ngày sản xuất không khớp phiếu bảo hành
  • Khách hàng tự ý tẩy, sửa phiếu bảo hành.
  • Sản phẩm hỏng do lỗi người sử dụng.

II. Nơi tiếp nhận bảo hành: